FAQs- Συχνές Ερωτήσεις

Αποφοιτώντας από έναν επαγγελματικό εκπαιδευτικό κύκλο από την LTA τι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης έχω;

Μπορείτε είτε:

– να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση, κάνοντας έναρξη ως εναλλακτικός θεραπευτής, ρεφλεξολόγος κ.τ.λ.

– είτε να προσληφθείτε από μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση (Spa, κέντρο εναλλακτικών θεραπειών, γυμναστήριο, ιατρείο, φυσικοθεραπευτήριο).

Έχω κάποια προηγούμενη εκπαίδευση και θα ήθελα να τη συνεχίσω στη Σχολή σας. Μπορεί η εκπαίδευσή μου να αναγνωριστεί έτσι ώστε να μη ξεκινήσω από την αρχή;

Ασφαλώς και μπορεί να γίνει αυτό. Για να πάρετε απαλλαγή λόγω προηγούμενης εκπαίδευσης από ένα ή περισσότερα μαθήματα χρειάζεται να μας προσκομίσετε βεβαίωση εκπαίδευσης από την προηγούμενη σχολή στην οποία να φαίνεται η ύλη στην οποία εκπαιδευτήκατε, οι ώρες εκπαίδευσης και ο βαθμός σας. Αν δεν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία μπορείτε να δώσετε τεστ αξιολόγησης στον υπεύθυνο καθηγητή μας, ώστε να γίνει κατάταξή σας στο σωστό σημείο εκπαίδευσης.

Τι θα πρέπει να προσέξω επιλέγοντας έναν επαγγελματικό εκπαιδευτικό κύκλο;

Θα πρέπει να προσέξετε τα εξής σημεία:

Να είναι αναγνωρισμένη η εκπαίδευση και επομένως και η Σχολή από τους σχετικούς με το αντικείμενο συλλόγους. (π.χ. η εκπαίδευση της Ρεφλεξολογίας από τους Σ.Ε.Ρ. , Π.Ε.Σ.Ρ., και Σ.Ε.Ρ.Β.Ε., η εκπαίδευση σε συστήματα μασάζ από τον Hellenic Association of Massage Professionals κ.τ.λ.). Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των συλλόγων προκειμένου να το πληροφορηθείτε, ή αν δεν το αναφέρουν να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Η εκπαίδευση που επιλέξετε να σας προσφέρει το ιδιαίτερα απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων ενός επαγγελματία υγείας (π.χ. ανατομία, φυσιολογία, παθολογία, πρώτες βοήθειες, υγιεινή κ.τ.λ.) Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να μη γίνετε δεκτός από τους αντίστοιχους συλλόγους, αλλά κι εσείς να νιώσετε ελλιπής στην εργασία σας.

Η εκπαίδευση που επιλέξετε να περιέχει ένα αξιόλογο μέρος πρακτικής που θα ασκηθεί σε συνθήκες παρόμοιες με τις συνθήκες εργασίας σας, έτσι ώστε να είστε πραγματικά έτοιμος για τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής και να ξεχωρίσετε σε σχέση με άλλους συναδέλφους σας.

Πρέπει να εξοφλήσω τα δίδακτρά μου με την έναρξη της εκπαίδευσης ή έχω δυνατότητες πληρωμής τους σε δόσεις;

Ασφαλώς και έχετε δυνατότητες πληρωμής σε δόσεις! Για την ακρίβεια αυτός είναι και ο πιο συνηθισμένος τρόπος πληρωμής των διδάκτρων σας στη Σχολή μας. Με την εγγραφή σας δίνετε το 20% των διδάκτρων και το υπόλοιπο το πληρώνετε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι το τέλος του εκπαιδευτικού έτους. Π.χ. για ετήσια δίδακτρα ύψους 1600 ευρώ δίνετε με την εγγραφή σας 320 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό μοιράζεται σε 8 μηνιαίες δόσεις των 160 ευρώ.

Αν προπληρώσω τα δίδακτρά μου στην αρχή της χρονιάς κερδίζω κάποια έκπτωση?

Ναι, αν εξοφλήσετε τα δίδακτρά σας κατά την εγγραφή σας έχετε 8% έκπτωση.

Τι σημαίνει έγκαιρη εγγραφή και τι κερδίζω αν εγγραφώ εγκαίρως;

Αν εγγραφείτε τρεις μήνες πριν από την έναρξη  ενός εκπαιδευτικού κύκλου τότε έχετε 10% έκπτωση επί των διδάκτρων. Αντίστοιχα, αν εγγραφείτε τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα, έχετε έκπτωση 5% επί των διδάκτρων.

Είναι σημαντικό οι καθηγητές να είναι αναγνωρισμένοι;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι καθηγητές να είναι αναγνωρισμένοι από τους αντίστοιχους συλλόγους, καθώς αυτό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εγκυρότητα, την πιστοποίηση και την αναγνώριση της εκπαίδευσης. Γι αυτό φροντίζουμε οι εκπαιδευτές μας να πληρούν πάντα τις προδιαγραφές των σχετικών συλλόγων ανάλογα με την θεραπευτική μέθοδο.
Π.χ. ως προς την εκπαίδευση στη ρεφλεξολογία οι προδιαγραφές απαιτούν:
1.   Εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα από τον Σ.Ε.Ρ. κέντρα.
2. Τέσσερα (04) χρόνια προηγούμενης αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στην ρεφλεξολογία

Είμαι μπερδεμένος ως προς το ποια εκπαίδευση θεωρείται επαγγελματική. Γιατί θα πρέπει να παρακολουθήσω τόσες περισσότερες ώρες κι τόσα περισσότερα μαθήματα σε σχέση με άλλες σχολές που επίσης αναφέρουν ότι η εκπαίδευση που προσφέρουν είναι επαγγελματική;

Τα χαρακτηριστικά μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ορίζονται από τους συλλόγους. Αν η εκπαίδευση που παρέχει μία σχολή δεν πληροί αυτές τις προδιαγραφές να ξέρετε ότι είναι απλά για ερασιτεχνική χρήση. Ως προς τη ρεφλεξολογία π.χ. ο Σ.Ε.Ρ. αναφέρει στην σχετική εγκύκλιο:
Τα αναγνωρισμένα από το Σ.Ε.Ρ. κέντρα εκπαίδευσης θα πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν 2 χρόνια δράσης, πριν την αναγνώριση.
2. Να ακολουθούν τις αρχές, κανονισμούς, κώδικες άσκησης και δεοντολογίας του Σ.Ε.Ρ.
3. Διάρκεια εκπαίδευσης 2 ακαδημαϊκά έτη, ελάχιστο σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 460, μη επιτηρούμενη πρακτική – ελάχιστες ώρες 60, (υπάρχει αναλυτική κατάσταση παρακάτω).
4. Αναλογία εκπαιδευτών ανά μαθητές: Ένας εκπαιδευτής ανά 14 σπουδαστές το ανώτερο. Πάνω από 14 σπουδαστές ο εκπαιδευτής θα έχει βοηθό. Πάνω από 20 σπουδαστές θα πρέπει να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα.
5. Προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτές: Εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα από Σ.Ε.Ρ. κέντρα. Τέσσερα (04) χρόνια προηγούμενης αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στην ρεφλεξολογία. Για τον βοηθό εκπαιδευτή δυο (02) χρόνια προηγούμενης αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στην ρεφλεξολογία.
6. Να βρίσκετε το κέντρο σε επαφή με το Σ.Ε.Ρ., στις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιούνται.
7. Να ενημερώνουν τους νέους σπουδαστές για την ύπαρξη του Σ.Ε.Ρ. (έντυπα Σ.Ε.Ρ.). καθώς επίσης να δέχονται τους εκπροσώπους του Σωματείου κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης για την ανάλογη ενημέρωση, θεμάτων που αφορούν το σωματείο.
Αναλυτική Κατάσταση Προγράμματος Εκπαίδευσης
Διάρκεια
1.  Διάρκεια σπουδών: 2 Ακαδημαϊκά έτη (οι σπουδές θα διαρκούν το ελάχιστο 2 οκτάμηνα).
2.  Ελάχιστες εκπαιδευτικές ώρες: 460.
Υποχρεωτική, μη επιτηρούμενη πρακτική: 60 αποδεδειγμένες συνεδρίες σε 6 άτομα – το ελάχιστο 60 ώρες.
Υποχρεωτικά Βασικά Μαθήματα
 
1.  Ρεφλεξολογία – θεωρία και επιτηρούμενη πρακτική – ελάχιστες ώρες: 200
2.  Παθολογία – Ανατομία – Φυσιολογία – ελάχιστες ώρες: 120.
1. Ζώνες , Ζωνοθεραπεία και προηγμένες τεχνικές Ρεφλεξολογίας, μεσημβρινοί – ελάχιστες ώρες: 30.
2. Βασικές αρχές Ψυχολογίας , Συμβουλευτικής – ελάχιστες ώρες: 50.
3.  Αρχές υγιεινής, Πρώτες βοήθειες – ελάχιστες ώρες: 20.
4.  Νομοθεσία , Δεοντολογία (καταστατικό Σ.Ε.Ρ.) – ελάχιστες ώρες: 10.
5.  Μεθοδολογία έρευνας – ελάχιστες ώρες: 10.
6.  Βασικές αρχές διατροφής – ελάχιστες ώρες: 20.
Εκπαίδευση με λιγότερες ώρες δεν θεωρείται επαγγελματική και μπορεί να γίνεται με τη διευκρίνιση «ερασιτεχνική – για προσωπική χρήση».
Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Login

Lost your password?